Aktualności - Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Co nowego w programie „Czyste Powietrze”? Zobacz na nasze aktualności.

UWAŻAJ NA NIEUCZCIWYCH WYKONAWCÓW!

Jeżeli to czytasz możliwe, że jesteś już jednym z Naszych klientów i wiesz jak podchodzimy do sprawy dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” – w pełni profesjonalnie i z samą korzyścią dla Naszych beneficjentów! Jeżeli jednak nie miałeś/łaś jeszcze styczności z programem, a jesteś nim zainteresowany, to po pierwsze: wiesz na kogo możesz liczyć :D, a po drugie: musisz uważać na nierzetelnych, naciągających wykonawców obiecujących, np. wykonanie usług za darmo, sprzęty niskiej jakości czy instalowanie nowych źródeł ciepła w nieocieplonym domu, co tylko powiększy problemy i związane z tym koszty. Jeśli ktoś „podsuwa” Ci pełnomocnictwo, nie dając możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – musisz wiedzieć, że nie jest to rzetelna firma. Osoba, która otrzyma podpisane przez Ciebie pełnomocnictwo ma prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją. Kiedy przydarzy Ci się taka sytuacja pamiętaj, że zawsze możesz wykonać telefon do urzędu gminy czy wojewódzkiego funduszu z zapytaniem o to czy firma jest godną zaufania i czy oferta, która została Ci przedstawiona jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.

Eco4Planet oferuję profesjonalną pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, obsługę na każdym etapie realizacji wniosku, poczynając od rozmowy wstępnej z naszym wyspecjalizowanym doradcą energetycznym, poprzez złożenie wniosku do Narodowego Funduszu, kończąc na kompletowaniu komponentów i profesjonalnemu montażowi oraz wykonaniu termomodernizacji budynku. Jeżeli chcesz podnieść komfort swojego życia, realnie zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i dołożyć „cegiełkę” do poprawy sytuacji ekologicznej w Polsce i na świecie – zadzwoń na Naszą infolinię (501 355 350), która przekaże Twoje zgłoszenie do specjalistów, którzy zaopiekują się Tobą od A do Z.

DRODZY BENEFICJENCI, MOŻECIE SPAĆ SPOKOJNIE!

Program „Czyste Powietrze” i jego finansowanie będzie cały czas kontynuowane. W styczniu tego roku uruchomiono na ten cel środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz budżet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wypłaty dotacji przez wojewódzkie fundusze jeszcze przez jakiś czas mogą być opóźnione, lecz realia są takie, że każda płatność dla beneficjentów zostanie zrealizowana! Z Naszej strony możemy Państwa zapewnić, że dokonamy wszelkich starań, żeby cały proces realizacji wniosku przeszedł w pełni profesjonalnie i rzetelnie, aby mogli Państwo cieszyć się większym komfortem życia oraz mniejszymi rachunkami 🙂

Dobrą informacją jest również fakt, że do budżetu programu w kwietniu 2024 r. wpłynie 6,4 mld środków z Unii Europejskiej.

Ciekawostka – do tej pory KPO i NFOŚiGW łącznie wypłaciły ponad miliard złotych, a dokładnie 1 096 900 004 zł!

IDĄ ZMIANY! JUŻ W KWIETNIU 2024 R.

Już w kwietniu wprowadzony zostanie obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet z tzw. listy ZUM – zielonych urządzeń i materiałów. Kolejną zmianą będzie także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.

LISTA ZUM

NOWE ZASADY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE (PPCP)

22.04.2024r. – datę tą uznać można za przełomową w całej historii programu Czyste Powietrze. Właśnie tego dnia wprowadzone zostały nowe obowiązujące zasady w programie, które istotnie zmieniają kilka aspektów w kwestii uzyskania dofinansowania.

Pierwszą z nich jest wprowadzenie od 14.06.2024r. obowiązku wyboru: pomp ciepła, pieców na pellet oraz kotłów zgazowujących drewno, tylko i wyłącznie tych, które widnieją na liście zielonych urządzeń i materiałów, tzw. Liście ZUM. Istnieją też 3 kryteria dotyczące terminów składania wniosków:

  • Wniosek o dotację złożony do 21.04. włącznie

Tych wniosków zmiany nie dotyczą, a urządzenia, na które zostanie przyznane dofinansowanie nie musi zaliczać się do Listy ZUM,

  • Wniosek o dotację złożony od 22.04.24r. oraz zakup urządzeń do 13.06.24r.

Tych wniosków zmiany nie dotyczą o ile faktura, bądź dokument księgowy o równoważnym znaczeniu jest wystawiony do 13.06.24r.,

  • Wniosek o dotację złożony od 22.04.24r. oraz zakup urządzeń od 14.06 i później

Tych wniosków zmiany dotyczą w pełni i masz obowiązek do wybrania urządzenia z obowiązującej Listy ZUM.

 

Drugą z wprowadzonych zasad jest zmiana w możliwości uzyskania trzeciego, najwyższego progu dofinansowania z Programu Czyste Powietrze, biorąc pod uwagę liczbę budynków/lokali przypadających na jednego beneficjenta. Nowe reguły prezentują się następująco:

  • Wniosek o dotację złożony do 21.04.24r. włącznie

Tych wniosków zmiany nie dotyczą,

  • Wniosek o dotację złożony od 22.04.24r. do 13.06.24r.

Beneficjent korzystający z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek z wnioskiem złożonym od 22.04.24r. – chcąc uzyskać dofinansowanie na kolejne budynki , będzie mógł otrzymać je tylko i wyłącznie w ramach pierwszego, podstawowego progu dofinansowania,

  • Wniosek o dotację złożony od 14.06 i później

Tych wniosków zmiany dotyczą, a beneficjent posiada jedną szansę na otrzymanie dofinansowania z trzeciego, najwyższego progu o ile wcześniej (czyli od 22.04) nie uzyskał dotacji na inny budynek/lokal mieszkalny z trzeciego, najwyższego progu Programu Czyste Powietrze.

 

Trzecią, bardzo istotną wprowadzoną zasadą jest zmiana zapisów dokumentacji Programu Czyste Powietrze w zakresie pełnomocnictwa oraz prefinansowania. Kryteria poszczególnych dokumentacji wyglądają następująco:

  • Pełnomocnictwo

– od tej pory wymogiem obowiązującym przy wypełnianiu pełnomocnictwa jest poświadczenie własnoręcznego podpisu  wnioskodawcy ze strony Notariusza.

  • Prefinansowanie

–  zaliczka wypłacana jest na konto wykonawcy dopiero po złożeniu do WFOŚiGW dyspozycji wypłaty zaliczki (własnoręcznie podpisanej przez beneficjenta) z załączoną kopią faktury zaliczkowej,

– wniosek o płatność wysyłany do WFOŚiGW, musi zostać złożony najpóźniej do upływu 120-tu dni od daty wypłaty zaliczki.