Eco4Planet dba o ochronę danych osobowych użytkowników serwisu. Wierzymy, że przejrzystość działań stanowi podstawę dobrej współpracy. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najistotniejsze pytania odnośnie przetwarzania danych przez Eco4Planet.
Prosimy o sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, w związku z ciągłym rozwojem firmy zmianom mogą podlegać przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Eco4Planet spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS 0000772798, NIP: 6793180855 z siedzibą w Warszawie, 02-677, przy ul. Cybernetyki 19A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [ dalej: Eco4Planet]


2. Kto decyduje o stronie internetowej www.eco4planet.eu?

Strona internetowa www.eco4planet.eu jest własnością Eco4Planet, która jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych tą drogą danych osobowych. Dbamy o ochronę prywatności osób  odwiedzających  naszą  witrynę, dlatego mają one zbiorczą i bezosobową formę.  Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Eco4Planet może zbierać informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszej witryny. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Cookies.

3. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Eco4Planet może przetwarzać dane osobowe zapisywane w plikach cookies oraz dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie. Należą do nich dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, ale może być konieczne do umożliwienia nam przedstawienia Państwu ofert dotyczących produktów i usług Eco4Planet, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W ramach korzystania przez Państwa z serwisu Eco4Planet nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

4. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia bądź poprawy funkcjonowania serwisu
(pliki cookies) oraz w celu umożliwienia nam wybrania dla Państwa oferty i jej przedstawienia za pomocą wskazanych przez Państwa środków komunikacji (dane wskazane w formularzu kontaktowym), na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora ( podstawa prawna art 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej:RODO]

5. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
1) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
a. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
b. zewnętrzni dostawcy plików cookies
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
a. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
b. podmioty, które świadczą usługi Contact Center
c. podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
d. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
e. podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów

Eco4Planet zobowiązuje zewnętrznych dostawców do zachowania poufności przetwarzanych danych
oraz przyjęcia adekwatnych środków techniczno-organizacyjnych w celu ich ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, nadużyciem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

6. Jak dbamy o Państwa dane?

Eco4Planet zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzanych danych osobowych użytkowników
serwisu. Nadzorujemy przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w wewnętrznych
procedurach pozostających w zgodzie z przepisami RODO.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Eco4Planet gromadzi dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych.
W przypadku celów marketingowych do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Jakie przysługują Państwu prawa?
Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami RODO.
1) Dostęp do danych osobowych
2) Sprostowanie danych osobowych
3) Sprzeciw wobec przetwarzania i usunięcie danych osobowych
4) Przysługuje Państwu tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, a więc żądanie usunięcia przetwarzanych przez Eco4Planet danych.
Usunięcie danych nastąpi w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy nie występują żadne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Eco4Planet oraz w każdym wypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
5) Ograniczenie przetwarzania danych
W celu realizacji Państwa praw, zgłaszania żądań oraz zadawania pytań odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@eco4planet.eu. Państwa zgłoszenia będą obsługiwane w terminie 30 dni od dnia uzyskania zgłoszenia. W przypadku napotkania problemów z realizacją zgłoszenia lub w sytuacji niemożliwości jego realizacji, odpowiemy na Państwa zgłoszenie w tym samym terminie, wraz z podaniem przyczyn odmowy lub przedłużenia terminu realizacji żądania. Co do zasady, realizacja Państwa praw jest wykonywana bezpłatnie i bez ograniczeń co do częstotliwości, chyba że zapytania mają charakter ustawiczny. Jeżeli nie sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw, mogą Państwo złożyć skargę do polskiego organu nadzoru.

9. Jak mogą Państwo skontaktować się z nami?

Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź listowny.
Eco4Planet Sp. Z o.o.
ul. Cybernetyki 19A 02-677 Warszawa

tel:  501 355 350, e-mail: kontakt@eco4planet.eu