Priorytetowy Program "Czyste Powietrze"

Czym jest program "Czyste Powietrze"?

Program „Czyste Powietrze” jest inicjatywą rządową mającą na celu w znacznym stopniu poprawić jakość powietrza w Polsce poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Powstają one najczęściej w skutek wykorzystywania przez domowników przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła z niskiej jakości paliwem stałym. Dofinansowanie, które można uzyskać korzystając z programu „Czyste Powietrze” pozwala na wymianę tzw. “kopciuchów”, na:

 • nowoczesne źródła ciepła przyjazne środowisku, spełniające najwyższe normy,
 • wykonanie prac kompleksowej termomodernizacji budynku.

Zmiany te w olbrzymim stopniu przysługują się poprawie zdrowia i warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszoną emisję szkodliwych zdrowiu substancji i pyłów. Ponadto zastosowanie nowoczesnych technologii realnie wpływa na zmniejszenie zużycia energii, co skutkuje obniżeniem rachunków za ogrzewanie i poprawą komfortu życia codziennego.

Program "Czyste Powietrze", a Eco4Planet

Dnia 14.11.2023r. nasza firma otrzymała zaszczyt w byciu Operatorem programu „Czyste Powietrze” w województwie warmińsko-mazurskim. Konkurs organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotyczył przedsięwzięć, które na celu miały zapewnienie pomocy beneficjentom podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, w realizacji działań w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła lub termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie całego województwa. Zaufanie okazane naszej firmie sprawia, że mamy jeszcze większe pokłady energii i chęci do pomagania i zmieniania życia Naszych klientów na lepsze.

Do kiedy trwa program „Czyste Powietrze”?

Początki rządowego programu sięgają 2018 r., a będzie realizowany on do końca 2029 r., z ostatecznym terminem finansowania prac objętych umową do 30.09.2029 r. Natomiast do 31 grudnia 2027 r. będą podpisywane umowy o dofinansowanie.

Na jakie inwestycje z dofinansowania można liczyć?

Inwestycje, które można otrzymać z programu „Czyste Powietrze” pozwalają zapewnić efektywniejsze zarządzanie energią cieplną w każdej porze roku. Są to wysokiej klasy komponenty o najwyższych obowiązujących normach i standardach. Poniżej znajdują się wszystkie rodzaje inwestycji, które można uzyskać dzięki dofinansowaniu i które Nasza firma z przyjemnością zapewni przyszłemu beneficjentowi. Do każdej z nich dołączyliśmy również krótki opis, tak aby każdy z Naszych klientów wiedział dokładnie: czym jest dany sprzęt i jak pomoże poprawić komfort życia wszystkim domownikom.

 • Piec na pellet – rodzaj ekologicznego pieca, który jako źródło paliwa wykorzystuje tzw. “pellet”, granulowaną biomasę (odnawialne źródło energii). Działa na zasadzie spalania pelletu w specjalnej komorze spalania, skąd ciepło wędruje prosto do systemu grzewczego, gdzie wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania wody użytkowej.
 • Pompy ciepła – efektywne i ekologiczne urządzenie pobierające energię cieplną z jednego źródła (powietrze, woda, gleba) i przekazujące do innego źródła, w celu ogrzewania, bądź chłodzenia budynku. Redukują emisję CO2 i znacznie obniżają koszty ogrzewania w dłuższej perspektywie.
 • Panele fotowoltaiczne – urządzenia absorbujące i przekształcające energię słoneczną (światło słoneczne) w energię elektryczną, która za pomocą falownika przetwarzana jest w prąd używany w domowych instalacjach elektrycznych.
 • Klimatyzacja – urządzenie zapewniające regulację temperatury, wilgotności i czystości powietrza w domu. Polega na wymianie ciepła i filtracji, co pozwala na komfortowe i jakościowe warunki termiczne przez cały rok.
 • Rekuperacja – jest to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, pozwalająca na efektywne ogrzewanie i chłodzenie budynku oraz znaczną poprawę efektywności energetycznej.
 • Piec zgazowujący drewno – rodzaj ekologicznego kotła, który przekształca drewno, bądź biomasowe paliwo stałe w gaz, który poprzez spalanie produkuje ciepło. Emisja spalin jest kontrolowana i ograniczona poprzez systemy automatyczne monitorujące m.in. temperaturę czy ciśnienie.

Inwestycje związane z kompleksową termomodernizacją budynku, które redukują straty ciepła i poprawiają efektywność energetyczną, co przekłada się na mniejsze zużycie energii niezbędnej do ogrzewania czy chłodzenia budynku. Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o min. 40%.

 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie poddaszy i stropodachów – za pomocą energooszczędnych materiałów izolacyjnych, takich jak: piana PUR, wełna mineralna, bądź celulozowa czy styropian.

Kto może być beneficjentem programu „Czyste Powietrze” i jakie dokumenty są potrzebne?

Beneficjentami rządowego programu mogą być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które posiadają wyodrębnioną Księgę wieczystą. Dokumenty, które są niezbędne przy składaniu wniosku:

 • Księga wieczysta lub wszelkie dokumenty dot. własności budynku,
 • Zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia,
 • Zaświadczenie o dochodach wydawane przez urzędy miejskie i gminne (w przypadku podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania),
 • Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie,
 • Umowę z wykonawcą/mi (w przypadku dotacji z prefinansowaniem).

   

Nasi przyszli beneficjenci, aby móc zakwalifikować się do uzyskania dofinansowania muszą wykazywać przychody zawierające się w dwóch obowiązujących progach:

II próg (podwyższony)

 • przeciętny miesięczny dochód na osobę: w gospodarstwie wieloosobowym – do 1894 zł, w gospodarstwie jednoosobowym – do 2651 zł. Wymogiem jest też dołączenie zaświadczenia o dochodach wydawane przez gminę.
 • dofinansowanie od 70% do 80%,
 • maksymalne kwoty dotacji: do 99 tys. zł – termomodernizacja z PV, do 59 tys. zł – bez termomodernizacji z PV

III próg (najwyższy):

 • przeciętny miesięczny dochód na osobę: w gospodarstwie wieloosobowym – do 1090 zł, w gospodarstwie jednoosobowym – do 1526 zł. Wymogiem jest też dołączenie zaświadczenia o dochodach wydawane przez gminę.
 • dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • maksymalne kwoty dotacji: do 135 tys. zł – termomodernizacja z PV, do 79 tys. zł – bez termomodernizacji z PV

Formą dotacji z jakiej przy pomocy Eco4Planet skorzystać może Nasz przyszły beneficjent jest:

 • Dotacja z prefinansowaniem – polega na wypłacie części dotacji (zaliczka) przed rozpoczęciem lub na początku przedsięwzięcia oraz pozostałej części po zakończeniu całej realizacji.

 

 

Kontakt

TELEFON KONTAKTOWY

+48 501 355 350

BIURO

kontakt@eco4planet.eu
bok@eco4planet.eu

Siedziba główna

ul. Cybernetyki 19A,
02-677 Warszawa

ODDZIAŁ LUBLIN

ul. Nałęczowska 36C,
Lublin 20-400

ODDZIAŁ SUWAŁKI

ul. Chłodna 6
Suwałki 16-400


This will close in 0 seconds