ILE DOTACJI OTRZYMASZ Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE ? (POMPA, FOTO, REKUPERACJA, ELEWACJA OCIEPLENIE, OKNA , DRZWI)

Zmiany w istniejącym już od wielu lat programie Czyste Powietrze zaczęły obowiązywać od 3 stycznia 2023 roku. Modyfikację założeń programu wymusiły wahania na rynku węgla i innych surowców energetycznych. Sytuacja polityczna w Europie i kryzys wywołany wojną na Ukrainie przyspieszyły stosowanie proekologicznych rozwiązań, ponieważ dotychczasowe sposoby pozyskiwania energii dla gospodarstw domowych czy firm przestają być opłacalne i stanowią ogromne obciążenie finansowe dla każdego podmiotu.

Ponieważ to właśnie inflacja pochłonęła część pozyskiwanych dotacji, trzeba było znacznie zmienić kierunek działania programu. W związku z tym, będzie można zdobyć jeszcze więcej środków na dopłaty do termomodernizacji budynków.

Co się zmienia?

Od nowego roku będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia. Obecna sytuacja wymusiła urealnienie kwoty dotacji oraz podwyższenie progów dochodowych. Urealnione zostały także koszty jednostkowe. Dzięki temu poszerzona zostanie pula odbiorców, a formalności będą znacznie uproszczone. Dotychczas to właśnie one stanowiły istotną barierę dla przyszłych prosumentów.

Wymiana źródeł ciepła ma na celu nie tylko działanie proekologiczne, ale przede wszystkim wymianę źródeł ciepła, co ustabilizuje portfele większość polskich gospodarstw domowych, a przedsiębiorstwa uchroni przed utratą płynności finansowej.

Za realizację programu odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Inwestorzy najczęściej wnioskują o dofinansowanie kotłów gazowych kondensacyjnych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę, jednak to właśnie w sferze termomodernizacji budynków zachodzą od tego roku największe zmiany! To ogromna zachęta do skorzystania z programu również pod kątem wymiany wyeksploatowanego, wysokoemisyjnego źródła ciepła. Kompleksowa termomodernizacja obiektu ma szanse na najwyższe dofinansowanie, bo nawet w kwocie 136 200zł!

Dotacja jest bezzwrotna. Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie tak, jak do tej pory na rozwiązania służące dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Warto przypomnieć, że wielkość dotacji zależy od dochodów na osobę oraz zakresu modernizacji.

Decydując się na kompleksową termomodernizację, możemy ubiegać się o najwyższą dostępną stawkę z oferty programu tj.  66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Audyt energetyczny. Czy zwiększa szansę na dofinansowanie?

Zdecydowanie tak! Audyt energetyczny to warunek konieczny do otrzymania dofinansowania na termomodernizacje kompleksową. Warto pamiętać, że również na taki audyt można uzyskać dofinansowanie. Jest to wówczas koszt kwalifikowany w kwocie 1 200zł. Nie jest on natomiast wliczany do limitu kwoty maksymalnej dotacji z poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. W części:

  • 1) Programu – do 135 000 zł,
  • 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od stycznia 2023 roku można składać jednocześnie dwa wnioski o dofinansowanie. Daje to szanse na ponowne wnioskowanie dla właścicieli domów, którzy już wcześniej przeprowadzili wymianę kotła. Dodatkowa inwestycja pomoże osiągnąć określone wskaźniki zużycia energii po zakończeniu przedsięwzięcia i właśnie taki jest cel programu Czyste Powietrze.

Dotacja na kocioł na biomasę drzewną

Znaczącą zmianą jest szansa na pozyskanie dotacji finansującej zakup kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, pojawia się także możliwość dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Zmieni się także wysokość kwoty zwrotnego dofinansowania objętego gwarancją bankową. Będzie ona wyższa.Kredyty bankowe oraz dotacje na ich spłatę udzielane będądla przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.