JAK DZIAŁA SPRZEDAŻ ENERGII ?

Energia elektryczna, jak niemal każdy towar musi być fizycznie przetransferowana od producenta do finalnego podmiotu. Jest to zatem przedmiot handlu taki sam, jak niemal każdy taki produkt. Uczestnicy rynku energii elektrycznej to: elektrownie systemowe, elektrociepłownie (EC) i odnawialne źródła energii (OZE)

Duża część energii elektrycznej wpływająca na szybki rozwój OZE będzie produkowana przez kolejne dziesiątki lat. Dlatego też nacisk na powstanie dużych elektrowni węglowych i jądrowych jest tak silny. W Polsce determinuje konieczność budowy elektrowni jądrowej, której uruchomienie planuje się na rok 2024.

Firmy, które handlują energią nabywają ją od producentów i sprzedają finalnym odbiorcom. W takich przypadkach ceny są ustalane indywidualnie lub wynikają z ogólnie przyjętych zasad.

Firmy, które zajmują się transportem energii transportują ją poprzez dwa rodzaje energii elektrycznej, zwykle liniami o możliwie najwyższym napięciu tj. liniami przemysłowymi i sieciami dystrybucyjnymi.

Klientami tych firm są dwie grupy: gospodarstwa domowe (cele konsumpcyjno-bytowe) oraz pozostali klienci nie będący gospodarstwami domowymi (działalność gospodarcza tj.: przemysł, transport, biura, hotele, instytucje itp.)

W jaki sposób handluje się energią?

Ustawa Prawo Energetyczne oraz związane z nią akty wykonawcze regulują te kwestię w całości. Nie ma tu szczególnych ograniczeń w formowaniu rozmaitych sposobów handlu energią. W chwili obecnej polski rynek energii podzielony jest na trzy zasadnicze rynki: kontaktowy (kontakty dwustronne), giełdowy (głównie Rynek Dnia Następnego) i bilansujący (transakcje zawarte pomiędzy uczestnikami rynku).