ILE WZROSŁY CENY ENERGII DLA FIRM?

Prąd drożeje nieustannie. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (w ujęciu rocznym) od 2017 roku nieprzerwanie rośnie do poziomu:

  • 2017: 163,70 zł za MWh,
  • 2018: 194,30 zł za MWh,
  • 2019: 245,44 zł za MWh,
  • 2020: 252,69 zł za MWh,
  • 2021: 278,08 zł za MWh.

Prognozy dotyczące 2023 nie są lepsze. To aż 1635 zł za MWh! Widzimy zatem znaczący wzrost, który zdecydowanie wpłynie na życie wszystkich. Nie wiemy co przyniesie przyszłość i w jaki sposób zmienią się stawki za energię w najbliższych miesiącach. Bez wątpienia jednak, koniecznością jest stawienia czoła nowym wyzwaniom i zmobilizowanie się do ekologicznych rozwiązań, dzięki którym zależność od źródeł zewnętrznych pod tym względem, będzie znacznie zneutralizowana.

Skąd taki wzrost cen?

Zarówno sprawy krajowe jak i międzynarodowe przyczyniły się do takiego stanu. Czynników jest wiele. Jako że polska energetyka wciąż w dużej mierze bazuje na źródłach nieodnawialnych – węglu brunatnym oraz kamiennym – koszty ponoszone w związku z koniecznością otrzymania uprawnień wpływają na ceny energii. Rosną ceny węgla, a polska energetyka wciąż bazuje na tym surowcu i to przekłada się na cenę energii. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj również kurs dolara i różnice jakościowe węgla.

Sytuacja popandemiczna również sprawia, że popyt na prąd staje się coraz bardziej gwałtowny. Konieczność zabezpieczenia swojej sytuacji w miejscu zamieszkania niewątpliwie wiąże się ze wzmożonym zapotrzebowaniem na energię, co ma odzwierciedlenie w cenach.