JAK DZIAŁA SPRZEDAŻ ENERGII PRZEZ FIRMĘ ?

Sprzedaż prądu dotyczy wyłącznie nadwyżek wytworzonych przez mikroinstalację. Chodzi tutaj o energię, której obiekt nie jest w stanie zużyć samodzielnie. Od 2022 roku obowiązuje w tek kwestii system net-billingu, czyli odsprzedaż energiiustalonej docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można nie tylko oszczędzać na fotowoltaice, ale również na niej zarabiać. W Polsce coraz większą popularnością cieszą się również farmy solarne, które pomagają wielu przedsiębiorcom redukować wydatki na prąd.

Firma jako prosument

Do niedawna nie było to możliwe. Kolejne zmiany przepisów OZE, umożliwiły przedsiębiorstwom otrzymanie statusu prosumenta, ale pod warunkiem, że sprzedaż energii pozyskanej z fotowoltaiki nie może stanowić ich przeważającej działalności. Produkcja i konsumpcja prądu ma być aktywnością poboczną, dlatego też instalacja fotowoltaiczna dl przedsiębiorstw chcących skorzystać z możliwości prosumenckich, nie może przekraczać mocy 50 kW, musi być także przedmiotem umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

Czy potrzebna jest koncesja na sprzedaż prądu?

Przepisy mówią jasno: Każde przedsiębiorstwo, które chce legalnie wytwarzać, a następnie sprzedawać prąd, musi posiadać koncesję na sprzedaż prądu. Nadaje ją Urząd Regulacji Energetyki. Jest ona wymagana m.in. w małej instalacji OZE o łącznej mocy większej niż 50 kW, ale mniejszej niż 500 kW (przyłączonej do sieci o napięciu znamionowym poniżej 110 kW). Jeżeli planowana sieć ma mieć moc nie mniejszą niż 500 kW, należy ubiegać się o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE.

Otrzymanie pozwolenia to składowa wielu zmiennych, a w szczególności środków gwarantujących zachowanie trybu działalności w danym sektorze, technicznych możliwości czy decyzji związanych z zabudową bądź zagospodarowaniem przestrzennym terenu. Jeżeli chcesz być prosumentem prowadzącym działalność gospodarczą, nie potrzebujesz koncesji. Warunkiem nadrzędnym jest jednak produkcja energii na potrzeby własne, a do sprzedaży kieruje jedynie nadwyżki. Jeśli natomiast masz w planach wypracowanie zysku dla firmy z instalacji fotowoltaicznej, wówczas będziesz potrzebował koncesji.

Praktycznie każda firma może zainteresować się wytwarzaniem zielonej energii na własne potrzeby i korzystać z przywileju bycia prosumentem. Jeśli zastanawiasz się, jak zarobić na fotowoltaice i potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami. Podpowiemy Ci, jak zacząć sprzedawać energię, będąc przedsiębiorcą.