JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ PROGRAM MÓJ PRĄD 5.0 ?

Mój Prąd to program, który w dużym stopniu przyczynił się do popularyzacji fotowoltaiki w Polsce i jednocześnie poprawił świadomość klimatyczną wielu z nas. Pierwsze trzy edycje oferowały wsparcie wyłącznie do elektrowni słonecznych, czwarta została dodatkowo wzbogacona o magazyny energii, ciepła oraz HEMS, czyli domowe systemy zarządzania energią.

Od 22 kwietnia 2023 roku program jest kontynuowany pod nazwą Mój Prąd 5.0. i ma jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby osób inwestujących w odnawialne źródła energii. Stąd też NFOŚiGW (operator programu Mój Prąd) rozszerzyło listę urządzeń objętych dofinansowaniem, a także zwiększyło wysokość dotacji.

Program Mój Prąd 2023 – dla kogo nabór 5.0?

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby autokonsumpcji. Do ubiegania się o przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się prosumenci:

● rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 ●  rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

 ●  rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

→ mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
→ zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
→ do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Na co będzie można otrzymać dotację?

 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
 • Zakup i montaż magazynów ciepła: (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł
  elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub
  kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u.
  stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – minimalna pojemność magazynu ciepła – 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr);
 • Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh – cena za zakup i montaż ME o pojemności 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł;
  4) Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS – z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła / urządzenia grzewczego, lub kolektorów słonecznych;
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych;
 • Zakup i montaż urządzeń grzewczych – pomp ciepła: pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, pompa ciepła
  powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Jaka kwota dofinansowania?

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

 3. Urządzenia dodatkowe:
 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     – Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     – Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     – Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     – Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     – Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

UWAGA! Wnioski należy składać w terminie od 22.04.2023 r. do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Chcesz złożyć wniosek? Skontaktuj się z Eco4planet! Nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez cały proces inwestycji od projektu, po uzyskanie dofinansowania, zakup instalacji i wreszcie montaż Twojego nowego urządzenia. Na tym jednak nie koniec – będziemy regularnie kontrolować stan techniczny fotowoltaiki w Twoim domu, aby służyła Ci jak najdłużej. Zaufaj profesjonalistom z Eco4planet!