PROGRAM ENERGIA PLUS, JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ?

Wahania na rynku energii najdotkliwiej odczuwają przedsiębiorcy. To oni, wytwarzając towary i usługi zużywają z reguły o wiele więcej prądu niż gospodarstwa domowe. Naprzeciw potrzebom firm wychodzi program Energia Plus. Nie chodzi tylko o to, aby ulżyć prowadzącym działalność gospodarczą przy okresowym regulowaniu rachunków, ale również aby dostosować ich pracę do wymogów ekologicznych.

Energia Plus – na czym polega?

Program jest koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i zakłada zintensyfikowanie energetycznej wydajności obiektów budowlanych, a przy tym również zminimalizowanie ich szkodliwego wpływu na środowisko. Program zakłada dofinansowanie inwestycji takich jak np. instalacja fotowoltaiczna. Inicjatywa zakłada budżet w wysokości 4 mld zł.

Kto może złożyć wniosek Energia Plus?

Jak w każdym innym programie, również ten ma swój regulamin i wytyczne dla osób chcących skorzystać ze wsparcia. Warunkiem koniecznym jest, w tym przypadku, posiadanie statusu przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że w programie bez znaczenia pozostaje branża, wielkość firmy, lokalizacja (ważne, aby było to terytorium Polski) czy specyfika działalności.

Jest to rozwiązanie dedykowane wyłącznie tej grupie, albowiem takie programy jak np. Mój Prąd, Czysta Energia, Stop Smog czy Ochrona Atmosfery są przeznaczone tylko dla osób prywatnych nie będących przedsiębiorcami.

Jak wnioskować?

O dotację z programu Energia Plus właściciel firmy wnioskuje wyłącznie drogą online poprzez internetowy Generator Wniosków o Dofinansowanie. Następnie należy wybrać właściwy program i prawidłowo go wypełnić. Procedura nie jest skomplikowana, jednak wymaga złożenia wielu załączników odnośnie samego przedsiębiorstwa, ale również planowanej inwestycji. UWAGA! Z programu wykluczone są osoby prowadzące gospodarstwo rolne, dla których stworzone są inne programy wspierające zakup instalacji PV.

Energia Plus, czyli na co firmy otrzymują środki?

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski do programu należy składać w terminie od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków i jest to już IV edycja tego programu, który od początku swego istnienia cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W związku z tym budżet na dotacje wyczerpał się już w dwóch pierwszych edycjach, dlatego teraz przedsiębiorcy mogą się starać o pożyczki na preferencyjnych warunkach. Beneficjent w ramach programu może otrzymać pożyczkę od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie w programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się na przedsięwzięcia prowadzące do:

  • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
  • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (wskazane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.)
  • poprawy efektywności energetycznej (zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”),
  • poprawy jakości powietrza,
  • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacja fotowoltaiczna.
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki i innych instalacji odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

W jaki sposób sprostać wymogom programu, aby uzyskać dofinansowanie? Zgłoś się do doradcy eco4planet, aby uzyskać rzetelne i kompletne informacje. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w ekologiczna technologię przeprowadzimy Cię przez cały proces pozyskania dotacji i montaż instalacji, która wreszcie uwolni Twoja firmę od olbrzymich rachunków za energię i zależności od sieci.