CZY FARMA FOTOWOLTAICZNĄ SIĘ OPŁACA ?

Farma fotowoltaiczna to duża instalacja słoneczna. Łączy w jeden system wiele modułów ulokowanych na jednej przestrzeni. Instalacja taka może być wykorzystywana do użytku własnego, wytwarzając energię na potrzeby jednego gospodarstwa domowego, ale może również zasilać obiekty przemysłowe.

Dlatego też kalkulacja opłacalności farmy fotowoltaicznej zawsze zależy od czynników indywidualnych. W obliczu aktualnych cen prądu bilans jednak zawsze jest dodatni, albowiem inwestycja w OZE to teraz najpopularniejszy i najkorzystniejszy sposób na uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy.

Proklimatyczne rozwiązania stosowane są na całym świecie. Ich skuteczność zależy od lokalizacji i sposobu użytkowania, jednak perspektywa zwiększenia tego typu systemów to już fakt dokonany. Co ciekawe, instalacje OZE powstają nie tylko na zielonych gruntach, ale również na morzach i pustyniach. Tym samym pokonywane są kolejne bariery cywilizacyjne w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a jednocześnie zmniejszenia konsumpcji z tradycyjnych surowców pozyskiwania energii.

Także w Polsce widok elektrowni słonecznych nie dziwi już nikogo. Transformacja energetyczna dosięga w naszym kraju zarówno niewielkie firmy jak i duże przemysłowe podmioty i spółki Skarbu Państwa.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Najważniejszy jest wybór lokalizacji. Przyszły prosument musi wiedzieć w jakim miejscu jego instalacja OZE będzie najbardziej produktywna. Pomaga to również w doborze urządzeń i kalkulacji kosztów na etapie projektowania. Należy również sprawdzić wymogi formalne i obowiązujące stawki sprzedaży energii. Jest to zbiór podstawowych informacji, jakie należy posiadać, aby w ogóle rozważyć montaż farmy fotowoltaicznej na swojej działce.

Warto także zacząć rozeznanie od dostępnych programów wspierających inwestycję i propozycji pożyczek na preferencyjnych warunkach. Są one dostępne dla każdej grupy (firmy, rolnicy, odbiorcy indywidualni) i stanowią realną pomoc przy finansowaniu całego przedsięwzięcia.

Warunki przyłączenia

Wielkość oraz moc farmy fotowoltaicznej musi być dostosowana do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia to zatem kwestia, którą trzeba uzgodnić z zakładem energetycznym udostepniającym je. Na rozpatrzenie naszego wniosku trzeba czekać maksymalnie 150 dni, a jego złożenie musi być poprzedzone pozyskaniem niezbędnych dokumentów tj.:

  • tytuł prawny do gruntu,
  • mapa prezentująca teren,
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub warunki zabudowy.

W zależności od wielkości planowanej farmy przyłączenie instalacji do sieci jest darmowe lub płatne.

  • Przyłączenie do sieci instalacji o mocy do 40 kW jest darmowe.
  • Przyłączenie do sieci instalacji o mocy od 40 kW do 5 MW jest płatne, a koszty rozkładają się na zakład energetyczny oraz inwestora.
  • Przyłączenie do sieci instalacji o mocy powyżej 5 MW jest płatne – a koszty w całości pokrywa inwestor.

Dodatkowe dokumenty – koncesja

Koncesja na farmę fotowoltaiczną jest wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przyszli prosumenci zgłaszają często na tym etapie problemy, albowiem koncesja ma być wydana na działanie systemu, który jeszcze nie istnieje. Aby nie wpaść w błędne koło należy uzyskać promesę wydania koncesji, która jest gwarancją, że ostatecznie zostanie ona udzielona. Wniosek do Prezesa URE musi zawierać ponad 20 wymaganych załączników, w tym zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Czy farma fotowoltaiczna się opłaca?

Pomimo złożoności proceduralnych, potencjalne zyski dominują w perspektywie długookresowej. Dobrze zaprojektowana i zlokalizowana farma powinna przynieść nie tylko zwrot z wielomilionowej inwestycji, ale przede wszystkim kolejne miliony złotych czystego zarobku.

Nowości z branży

Kontakt

TELEFON KONTAKTOWY

+48 501 355 350

BIURO

kontakt@eco4planet.eu
bok@eco4planet.eu

Siedziba główna

ul. Cybernetyki 19A,
02-677 Warszawa

ODDZIAŁ LUBLIN

ul. Nałęczowska 36C,
Lublin 20-400

ODDZIAŁ SUWAŁKI

ul. Chłodna 6
Suwałki 16-400


This will close in 0 seconds