JAK CZYTAĆ FAKTURĘ ZA PRĄD ?

Faktury za energię to dokumenty, z których niekiedy trudno jest się czegokolwiek dowiedzieć, poza ostateczną kwotą do zapłaty.

Z rachunku możesz dowiedzieć się między innymi o danych odczytowych, ilości zużytej energii elektrycznej w konkretnym czasie, a także o dodatkowych opłatach za dystrybucję prądu. Wśród nich wymienia się koszty stałe i zmienne, a na końcu nalicza się podatek VAT od całości.

Wiele też zależy od umowy jaką podpisałeś z operatorem. Przy rozliczeniu kompleksowym, znajdziesz na fakturze również opłaty za dystrybucje energii oraz opłaty handlowe sprzedawcy i dystrybutora prądu.

Faktury wystawiane przez innych sprzedawców mogą się od siebie nieco różnić w zależności od rodzaju podpisanej umowy i sposobu rozliczeń za energię (prognozowane, rozliczeniowe i za zużycie rzeczywiste). Nie ma to jednak wpływu na najważniejsze informacje, jakie możesz znaleźć na fakturze za prąd.

Koszty, które pobiera Operator Systemu Dystrybucyjnego związane są między innymi z utrzymaniem sieci przesyłowych, zapewnieniem ciągłych dostaw energii czy rozwijaniem rynku energetycznego w Polsce. Na dokumencie znajdziesz stawki za:

– Opłata jakościowa – to koszt utrzymania jakości dostawy (wysokość ustala operator systemu przesyłowego, czyli OSD)

– Zmienna opłata sieciowa – to cena dystrybucji prądu za pomocą sieci elektroenergetycznej.

– Opłata stała sieciowa – opłata za utrzymanie urządzeń energetycznych (koszty ponoszone przez dystrybutora energii).

– Opłata abonamentowa – jest ustalana przez dystrybutora energii, wiąże się z kosztem odczytów i kontroli układów pomiarowych.

– Opłata przejściowa – opłata, która rekompensuje elektrowni ewentualne starty związane z wcześniejszym rozwiązaniem Kontraktów Długoterminowych (KDT).

– Opłata OZE – to opłata, która przyczynia się do zapewnienia dostępności energii z Odnawialnych Źródeł Energii; zależy od ilości zużytej energii.

– Opłata kogeneracyjna – przeznaczana na rozwój kogeneracji, a więc jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Aktualnie wynosi 0 zł.

– Opłata odpowiedzialna za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego, tj. opłata mocowa.

Na rachunkach od sprzedawcy energii możesz też znaleźć informacje o mocy umownej, która jest mocą zamówioną, wynikającą z zawartej umowy dystrybucyjnej. W przypadku domów to najczęściej moc pomiędzy 3 a 10 kWh. Na dokumencie znajduje się także oznaczenie taryfy energii elektrycznej (np. G11, G12, G12w i inne).

Faktury zawsze czytaj uważnie. Wiedząc więcej zawsze możesz zareagować w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Pamiętaj, że nawet w tym przypadku może zaistnieć czynnik ludzki, więc błędy nie są wykluczone zwłaszcza, że w ostatnich latach drastycznie wzrasta koszt energii elektrycznej, a gospodarstwa domowe i firmy muszą zmagać się z ciągłymi podwyżkami cen prądu. Przyczyny zawirowań na Towarowej Giełdzie Energii są zróżnicowane. Warto być czujnym.

Nowości z branży

Kontakt

TELEFON KONTAKTOWY

+48 501 355 350

BIURO

kontakt@eco4planet.eu
bok@eco4planet.eu

Siedziba główna

ul. Cybernetyki 19A,
02-677 Warszawa

ODDZIAŁ LUBLIN

ul. Nałęczowska 36C,
Lublin 20-400

ODDZIAŁ SUWAŁKI

ul. Chłodna 6
Suwałki 16-400


This will close in 0 seconds